Algemene voorwaarden

 

Bij Velpa printing hanteren wij de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie zoals zij door de KVGO gedeponeerd zijn op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Via onderstaande link zijn de leveringsvoorwaarden te raadplegen.

 

kvgo.nl//wp-content/uploads/2011/11/2012_12_leveringsvoorwaarden_nederlands.pdf